160.000

LY LỌC TRÀ BẰNG GỐM SỨ

Nguồn gốc: Sản xuất bởi công ty gốm sứ Yên Lam.

Hết hàng