350.000

Chè đắng còn được người dân địa phương gọi là Ché Khôm.

Lá chè được cuộn nhỏ lại như cái đinh, nên có nơi còn gọi là chè đinh.

Cây trà này mọc nhiều trên núi tại một số tỉnh miền Bắc nước ta như Hòa Bình, Hà Giang, Ninh Bình, Cao Bằng và đang được trồng nhiều ở Lâm Ðồng.

Ngày nay chè đắng được khai thác mạnh mẽ, xuất cảng bán khắp nơi cũng bởi vì công dụng tuyệt vời mà nó mang lại cho sức khỏe con người.